Leasing samochodowy

Ubezpieczenie leasingu

Leasingobiorcy często nie zdają sobie sprawy z tego jak ważną kwestią jest wybór odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej. Dlaczego? Należy pamiętać o tym, że leasingobiorcy zobowiązani są opłacać raty nawet w sytuacji gdy dzierżawiony przedmiot jest niesprawny, bądź po wypadku. W sytuacji takiej pojazd, bądź maszyna oddawane są do warsztatu a leasingobiorca nie może prowadzić swojej działalności, nie może zarabiać na spłatę raty leasingowej. Tutaj pojawia się problem wyboru odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej. Pamiętajmy, że okres w jakim wypłaca ona pieniądze za naprawę bądź usuwanie usterki musi być jak najkrótszy ponieważ każdy dzień przynosi straty leasingobiorcom.

Często jest tak, że to leasingodawcy mają podpisane umowy z firmami ubezpieczeniowymi i to oni proponują nam taką firmę. Pamiętajmy, że leasingobiorca może sam wybrać taką firmę jednak w takiej sytuacji to on w całości pokrywa wszystkie koszty związane z takim ubezpieczeniem.

Pamiętać także należy, że kosztów jakie ponosimy ze względu na ubezpieczenie nie można doliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Dzieje się tak ponieważ przedmiot ubezpieczany np. samochód nie jest jego własnością, a należy do firmy leasingowej.

Dla kogo ubezpieczenie leasingowe?

Ubezpieczenia leasingowe kierowane są głównie do leasingodawców, którzy zabezpieczają się na wypadek niespłacania rat przez leasingobiorców. Umowa ubezpieczeniowa wystąpić może w 3 następujących opcjach:

  • umowa portfelowa (tzw. generalna) - obejmuje cały portfel transakcji z wieloma ubezpieczającymi (i cały portfel jest też przez ubezpieczyciela analizowany)
  • umowa jednostkowa (pojedyncza) – umowa ubezpieczeniowa zawierana przy konkretnej umowie leasingowej dla konkretnego leasingobiorcy i dla konkretnej maszyny bądź pojazdu. Zawierana z leasingodawcą bądź też leasingobiorcą.
  • umowa obejmująca wiele transakcji z jednym ubezpieczającymumowa ubezpieczeniowa podpisywana w sytuacji umów leasingowych z większymi odbiorcami i firmami mającymi wydzierżawioną większa liczbę np. maszyn bądź pojazdów.

Od czego może się ubezpieczyć leasingobiorca?

Podobnie jak kredyty bankowe leasing samochodowy można a często nawet trzeba ubezpieczyć. Warto się ubezpieczyć na wypadek choroby leasingobiorcy jego niezdolności do pracy a co za tym idzie do spłacania rat leasingowych. Ubezpieczenie leasingu pozwala leasingobiorcy bezpieczeństwo na wypadek różnych zdarzeń losowych uniemożliwiających mu spłatę raty. Składka ubezpieczeniowa jest stosunkowo niewielka i jest doliczana do raty leasingu. Obecnie jednak nie można wykupić ubezpieczenia od utraty płynności finansowej. W przyszłości jednak, wraz z rozwojem tego rynku sytuacja ta powinna się zmienić a oferty ubezpieczycieli wzbogacić również o taką formę zabezpieczenia.